FELNŐTTKÉPZÉSI NYILATKOZAT

Tájékoztató és Képzési Feltételek

a MOVELAB ACADEMY által szervezett programokhoz

1. A movelab.hu programok elvégzése – sikeres szakértői vizsga esetén – a képzési követelmények teljesítését igazoló diplomát ad a képzésen résztvevő számára, a kiadó szervezet szabályzata alapján. A movelab.hu weboldalon kínált programok nem alkalmasak a magyar szakképzésről és a sportról szóló törvényben meghatározott, a sportoktatáshoz szükséges szakmai végzettségek, szakképzések kiváltására – célunk a magas minőségű továbbképzések és kiegészítő képzések biztosítása.

2. A megszerzett végzettség szakértői képzések tartására nem jogosít fel.

3. Amennyiben a szakértői diploma megújítása – a végzettség megtartása érdekében – rendszeres időközönként szükséges, erről a MOVELAB ACADEMY a képzési leírásban külön és előzetesen ad tájékoztatást.

4. Egye szakértőii képzettségek megszerzése és megtartása éves díjfizetési kötelezettséggel járhat. Ez szintén a képzésről szóló tájékoztatóban kerül feltüntetésre.

5. A 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről – értelmében a képzésen résztvevő köteles a jogszabályban írt adatokat a képzést szervező társaság részére megadni, e nélkül nem vehet részt a programban. A résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A téves, vagy pontatlan adatszolgáltatás miatt a képzést szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. A 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről – 17. §. c) pontja értelmében ezúton tájékoztatom Önt, hogy jogosult a jogszabályban meghatározott adatai továbbításának megtiltására.