1. A movelab.hu programok elvégzése – sikeres szakértői vizsga esetén – a képzési követelmények teljesítését igazoló diplomát ad a képzésen résztvevő számára, a kiadó szervezet szabályzata alapján. A movelab.hu weboldalon kínált programok nem alkalmasak a magyar szakképzésről és a sportról szóló törvényben meghatározott, a sportoktatáshoz szükséges szakmai végzettségek, szakképzések kiváltására – célunk a magas minőségű továbbképzések és kiegészítő képzések biztosítása.
 2. A megszerzett végzettség szakértői képzések tartására nem jogosít fel.
 3. Amennyiben a szakértői diploma megújítása – a végzettség megtartása érdekében – rendszeres időközönként szükséges, erről a MOVELAB ACADEMY a képzési leírásban külön és előzetesen ad tájékoztatást.
 4. Egye szakértőii képzettségek megszerzése és megtartása éves díjfizetési kötelezettséggel járhat. Ez szintén a képzésről szóló tájékoztatóban kerül feltüntetésre.
 5. A 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről – értelmében a képzésen résztvevő köteles a jogszabályban írt adatokat a képzést szervező társaság részére megadni, e nélkül nem vehet részt a programban. A résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A téves, vagy pontatlan adatszolgáltatás miatt a képzést szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A résztvevői adatokat a résztvevő köteles a képzés napján történő regisztrációkor megadni – Személyes adatok, adószám, email cím – amelyhez ívet a felnőttképző küld ki emailben és biztosít a helyszínen is.
 6. A 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről – 17. §. c) pontja értelmében ezúton tájékoztatom Önt, hogy jogosult a jogszabályban meghatározott adatai továbbításának megtiltására.
 7. Az élő szemináriumok és szakértői képzések  a mindenkori járványügyi szabályok betartása mellett kerülnek megrendezésre, a Tactical World Bt és képviselői jogosultak az védettségi kártya, versenyzői igazolás ellenőrzésére a program megkezdése előtt. Amennyiben a Kormány szigorítást vezet be, úgy a Tactical World Bt arra törekszik, hogy a képzés online is megtartható részét ezen a módon rendezze meg, a gyakorlati foglalkozást ezzel kiegészítve és teljes gyakorlati program hossza csökkenthető az online leadott tartalom idejével.

A felnőttképző hivatalos megnevezése: Tactical World Kereskedelmi Bt.

 • Cégjegyzékszám: 13-06-013427
 • A felnőttképző adószáma: 24473101-2-13
 • A felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/001934
 • A nyilvántartásba vétel időpontja: 2020. október 2.
 • képzési tevékenység(ek): 8551 – Sport, szabadidős képzés