Adatvédelemi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a www.360akademia.hu honlap (továbbiakban: Honlap) látogatói, regisztrált felhasználói és hírlevelére feliratkozott személyek, illetve a Honlapot bármely egyéb más módon igénybe vevő felek, továbbá a www.360akademia.hu  megrendelői és igénybe vevői (továbbiakban: Igénybevevő) által a Tactical World Kereskedelmi Bt – székhelye: 2000 Szentendre. Kadarka u. 59, cégjegyzékszáma: 1306013427/25 továbbiakban: Adatkezelő – részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.

Az Igénybevevő személyes adatainak megadása nem kötelező, ugyanakkor a Honlapon történő regisztráció, valamint a www.360akademia.hu  szolgáltatásai (különösen megrendelés) igénybevételének feltétele lehet. Amennyiben ezen adatokat Igénybevevő önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, összekapcsolásához, továbbá – a hírlevélre történő önkéntes feliratkozás esetén – marketing célú felhasználásához.

A regisztráció, illetve a www.360akademia.hu  szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat – eltérő rendelkezés hiányában – Adatkezelő semmilyen, az Igénybevevő által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.

A regisztráció során az Igénybevevő a megrendelés teljesítéséhez és azonosításhoz szükséges személyes adatait, így nevét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási, illetve szállítási címét köteles megadni, ezen túlmenően önkéntesen feliratkozhat a hírlevélre. Közreműködőnek kizárólag a megrendelés teljesítése – így különösen a szállítás és bankkártyás fizetés – érdekében vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhetnek személyes adatok továbbításra. Adatkezelő ugyanakkor ezen adattovábbítások során mindent megtesz annak érdekében, hogy az Igénybevevő személyes adataival visszaélés ne történhessen.

Adatkezelő az Igénybevevő személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, jogszabályban meghatározott ideig. Adatkezelő a közreműködő igénybevételével történő kötelezettségei teljesítésén túl, az Igénybevevő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adja át az általa kezelt személyes adatokat. Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy marketingcélú felhasználás keretében az Adatkezelő harmadik felek ajánlatát hírlevélben juttassa el Igénybevevő részére.