Oktatási törvény – adatkezelés

A 2013. évi LXXVII. törvény (a felnőttképzésről) 17. §. c) pontjában írt kötelezettségnek eleget téve, ezúton tájékoztatom Önt, mint a képzés résztvevőjét, hogy jogosult írásban, vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában megtiltani a felnőttképző (név: Tactical World Kereskedelmi Bt. székhely: 2000 Szentendre, Kadarka 59 , felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001934 ) számára a természetes személyazonosító adatai, elektronikus levelezési címe és adóazonosító jele továbbítását. A képzésre való jelentkezésnél kérem, szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy élni kíván-e a fenti tájékoztatásban írt lehetőséggel és megtiltja-e az ott részletezett adatai – a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe történő adatszolgáltatás teljesítése céljából való – továbbítását.