Kid’s Smart Gymnastics

=

típus:

funkcionális edzés

=

eszközigény:

nem igényel eszközt

=

fejlesztés típusa:

hazai fejlesztés

=

elsajátítása edzői tapasztalatot igényel:

igen

=

módszer jellege:

inkább gyakorlati

MI A KSG?

A Kid’s Smart Gymnastics egy alulról szerveződő igényből született. Az edzők kerestek meg minket számos megoldásra váró problémájukkal. Valamint szerettek volna egy olyan korcsoportokat is behozni a terembe, akiket eddig, szervezetten nem tudtak.

Egyre több a Sajátos Nevelési Igényű gyermek. Nehezen birkóznak meg az iskola magas elvárásokkal és követelményrendszerrel. Elakadnak a tanulásban. Viselkedési, írás, olvasás, számolás, mozgás problémák…

Sportolók, akik nem tudnak továbblépni a saját sportágunkban, akár felnőttként is, mert alapvető mozgásminták hiányoznak. Egy átfogó megoldást kínáltunk számukra, amit nagy örömmel fogadtak.

A KSG kifejezetten az idegrendszeri érés folyamatát követi. Rendszert alkotva, lépcsőzetesen modellezi és használja a csecsemő és gyermekkor mozgásmintákat.
Ellensúly igyekszik lenni, a mai gyerekeknél, akik már nem nagyon mozognak, keveset futkároznak, nem másznak fára, ellenben sokat ülnek. A szükséges és életkori sajátosságoknak megfelelő mozgás hiányában az idegrendszer érése sem
lesz optimális, nem alakulnak ki az idegpályák rendesen így írás, olvasás, beszéd hiányosságok lehetnek.

Az elméleti előadásokat PPT prezentáció és egy részletesen összeállított kézikönyv segíti. A gyakorlati feladatok jól felépített, tervezhető és célirányos segítséget tudnak nyújtani. A két egy jó „szórakozásba” burkolt, komoly tanulással, igazán mély ismeretanyaggal.

OKTATÓI KÉPZÉS

A KIDS SMART GYMNASTICS 1. OKTATÓI KÉPZÉS BEMUTATÁSA

Képzett, gyakorlati tudásban jártas oktatók képzése, akik tanult metodika alapján, az elsajátított, vizsgálati, gyakorlati, rávezető, kondicionáló és korrekciós feladatokkal képesek gyakorlati órákat irányítani.

 • Erőnléti és fitnesz szakembereknek 100% 100%
 • Rehabilitációs szakembereknek 100% 100%
 • Kezdő szakembereknek 100% 100%
 • Laikusoknak 80% 80%
 • Haladó szakembereknek 100% 100%
 • Anatómiai tudás 30% 30%
 • Fittség 30% 30%
 • Mennyire használható már a képzés utáni napon? 100% 100%
 • Gyakorlat / elmélet aránya 60% 60%
A képzés leírása

Tanuld meg
– megérteni a szinapszisok és a mozgások kapcsolatát
– az idegrendszeri érés alapján felmérni tanítványaidat
– felismerni a nagyobb hiányosságokat, használni egy hatékony edzésmetodikát
– játékos, tudatos mozgással segíteni az iskolaérettséget
– előkészíteni a sportági edzéseket, helyes mozgásminták kialakításával
– életkornak megfelelő kondícionális képességeket építeni
– fejleszteni őket a gyermekkori nagymozgásokon keresztül

A képzés programja

Feladataik:

 • az egyéni mozgásának, viselkedésének alap szintű felmérése
 • megállapítása annak, hogy tudnak-e együtt dolgozni:

A legtöbb gyermekkel- általános mozgás készség vagy iskola érettség, kisebb hiányosságok, fejlődési elmaradások esetén tudnak együtt dolgozni

Fájdalom, sérülés- orvoshoz tanácsolni, nem tudnak együtt dolgozni

Komoly mozgás hiányosságok, fogyatékosságok esetén további vizsgálatra Alapozó terapeutához küldeni, ezt követően dől el.

 • felmérést követően, csoportos edzéstervezés
 • mindezeket teszi az életkori sajátosságoknak, az egyéni képességnek megfelelően, az idegrendszeri érés folyamata alapján, a csecsemő és gyermekkori nagymozgások segítségével

A KSG kifejezetten az idegrendszeri érés folyamatát követi. Modellezi és használja a csecsemő és gyermekkor mozgásmintákat. Ellensúly igyekszik lenni, a mai gyerekeknél, akik már nem nagyon mozognak, keveset futkároznak, nem másznak fára, ellenben sokat ülnek. A szükséges és életkori sajátosságoknak megfelelő mozgás hiányában az idegrendszer érése sem lesz optimális, nem alakulnak ki az idegpályák rendesen így írás, olvasás, beszéd hiányosságok lehetnek.

A képzés vezetője

Stefanovics József

Minden olyan edzőnek, testnevelőnek vagy olyan szakembernek aki mozgással foglalkozik, ezzel az “alap művel” kellene kezdeni. Ha megértjük a mozgás alapjait, akkor később tudunk rá építkezni. Ha van egy széles alap, akkor magasabb lesz a piramis csúcsa. Komolyabb eredményeket tudunk elérni akár a sportolókkal, akár a hétköznapi emberekkel is.

Gábor Balázs

Testnevő tanár, SFG oktató, Személyi edző

PROGRAMOK